På beväringarnas tid 1811-1885

Mohed Okänd soldat 17 (Falk, Ala Ljusne)År 1812 fattade Riksdagen beslut om den s.k. allmänna beväringsinrättningen. I en påföljande kungörelse den 27 oktober samma år stadgades att alla män mellan 20 och 21 år skulle tillhöra en värnpliktig reserv. Alla skulle mönstras det år de fyllde 21 år. Mönstringen skedde vid något av de lokala regementena. I Grills sammanställning över indelningsverket finns längst ner för varje regemente uppgift om regementets så kallade beväringsområde. I samband med mönstringen upprättades beväringsmönsterrullor i två exemplar. Det ena behölls av landshövdingen och förvaras idag i länsstyrelsernas arkiv som i sin tur finns i landsarkiven. Det andra exemplaret sändes till den aktuelle regementschefen, och ska då sökas i respektive regementes arkiv i Krigsarkivet. Av olika skäl är serierna av beväringsmönsterrullor för de första åren på 1810- och 20-talen bättre bevarade på landsarkiven än i regementsarkiven i Krigsarkivet. Uppgifterna i de första årens beväringsmönsterrullor är relativt magra, men här kan man i alla fall få reda på varje karls namn, födelseort, längd, civilstånd och ålder. Som alltid är eventuella notiser i anmärkningskolumnen av extra stort intresse, t.ex. om någon har friköpt sig, lejt annan karl i sitt ställe eller frikallats av något skäl. År 1861 infördes färdigtryckta rullformulär och därmed blev rullföringen mera enhetlig. Efter mönstringen minskar informations-flödet kring den enskilde ynglingen betydligt. Det som finns bevarat om beväringarna finns i regel i regementenas arkiv, men det varierar högt avsevärt vad som bevarats:

Specialrullor – kan ge uppgifter om ett visst års beväringskontingent. Rapport- och förslagsjournaler – vad som inträffat under mötena på övnings-heden. Krigsrättsprotokoll – uppgifter om beväringar som straffats. Sjukrullor. Beväringsbeklädnadsdirektionen – rullor över beväringarna och deras utrustning.

Om DiJanneh

Fd statstjänsteman som numera utforskar släktens historia vid nedre Ljusnan...
Detta inlägg publicerades i Arbrå, Hälsingeforsk, Historia, Mo socken och märktes , , , , , , . Bokmärk permalänken.