Ny gång- och cykelväg längs väg 637 i Söderala

2014-06-07 15.43.07 Cronstedt-tavla i Rosenvall som Kalle Norgren låtit reparera (foto Pingst 2014)Trafikverket: ”Vi höjer säkerheten och förbättrar möjligheten för oskyddade trafikanter att röra sig utefter väg 637 genom Söderala. Vi arbetar nu med framtagandet av vägplan som är den del i planläggningsprocessen. Vi planerar för samråd med allmänheten under hösten 2014. De som går och cyklar längs med väg 637 i Söderala måste samsas med biltrafiken på vissa avsnitt. Vägen trafikeras av i genomsnitt cirka 900 fordon per dygn. Den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/tim. Vägens bredd varierar mellan sex och åtta meter, och på de partier som saknar gång- och cykelväg är vägrenarna mycket smala. Det innebär att trafiksäkerheten och tillgängligheten emellanåt är låg längs sträckan.”

Varför: Förbättrar trafiksäkerheten och ger de oskyddade trafikanterna ökad trygghet. Nuläge: Arbete med vägplan pågår.

Projektledare: Gustaf Ohlsson, tel o10-1237130

Om DiJanneh

Fd statstjänsteman som numera utforskar släktens historia vid nedre Ljusnan...
Detta inlägg publicerades i Arkeologi, Historia, Politik, Söderala, Söderhamn och märktes , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.