Cykelstråk Söderhamn–Florhed och Söderala

fagelbo-i-hacken-overgivett

”Vi bygger ett cykelstråk längs väg 50/637 på sträckan Söderhamn-Florhed och Söderala för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter och förbättra möjligheten för cykelpendling till och från Söderhamn.Väg 50 är en viktig och relativt högtrafikerad väg som är otrygg att färdas på för gång- och cykeltrafikanter. Idag finns många alternativa vägar men på vissa partier måste gång- och cykeltrafikanter samsas med biltrafiken. Vi planerar att genomföra åtgärder som binder ihop befintliga vägar till ett sammanbundet stråk.

Projektets omfattar

  • Väg 637, gång- och cykelväg i Söderala
  • Sträckan Ina-E-center får en ny belyst gång- och cykelväg
  • En ny gång- och cykelpassage via Bersvägen/Hembygdsvägen för att koppla ihop Söderala via Hembygdsvägen och befintlig gång- och cykelväg med den nya delen till Ina-E-center
  • Sträckan mellan väg 640/626 förbi Kinsta ska förbättras (huvudsakligen inom befintligt vägområde)

Störningar under byggtiden

Det blir en del del buller och vibrationer under byggtiden liksom att tillgängligheten för vägen kan påverkas. Då byggtiden är kort (cirka fyra månader) hoppas vi att påverkan inte blir alltför stor. För- och efterbesiktning av fastigheter och vibrationsmätning under byggtiden kommer att genomföras.”

(Trafikverket)

Om DiJanneh

Fd statstjänsteman som numera utforskar släktens historia vid nedre Ljusnan...
Detta inlägg publicerades i Media, Miljö, Mo socken, Söderala, Söderhamn, Söderhamn och märktes , , , , , , , . Bokmärk permalänken.