Profetens kurir – skräddaren från Hede

Har ni hört talas om gården Forsdal i Söderala socken i Hälsingland? Den låg utefter gamla vägen från Söderala mot Ljusne, strax söder om ån där den nya vägen idag passerar över ån. Där bodde för länge sedan en liten beskäftig skräddare som skulle komma att följa med de väckelsekristna erikjansarna till Amerika. Forsdal hade anor ända från början av 1700-talet. Prosten Olof Broman i Hudiksvall nämner gården i sitt stora epos om Hälsingland, Glysisvallur: ”På thenne byens (Hedens) ägor äro nu i wåra dagar upprättade wackra gårdar, med några rödningar, så väl av prosten L. Halenius, Gröndal kallad; som av regementsskrivaren Forssius, Forsdal nämnder.” Jag minns inte Forsdal själv trots att jag förmodligen passerat gården i min ungdom när vi om somrarna kom upp från Stockholm för att besöka morfar och mormor utanför Söderhamn. Forsdal stod kvar ända fram till 1965. Gården hörde till hemmanet Orsta nr 4. Siste hyresgästen på Forsdal lär ha varit en viss Plåt-Knut, som hade plåtslageri i en av byggnaderna. Att gården brändes ned just 1965 visste folket i Hedens by i Söderala att berätta. Där var två byggnader kvar då, den ena i timmer. Gården var i dåligt skick, och nya Ljusnevägen skulle dras över tomten.

Regementsskrivaren Peter Forssius d.ä. bodde antagligen tämligen flott på Forsdal då det var nytt på 1720-talet. Han var gift två gånger, med Ingrid Gris som avled 1726, och Anna Christina Norman från Ovansjö, död 1729 efter bara ett drygt års äktenskap. Forssius själv avled på Forsdal i april 1749 i en bröstsjuka. Han lär enligt prosten Bromans bok Glysisvallur ha haft en stenplatta inne i Söderala kyrka, norra gången, med texten: ”Denna liksten tillhörer regementsskrifvaren wed Helsinge Regementet aereborne och wälbet.e herr Peter Forsius med des k. hustro. hust: Ingrid Gris sampt barn och arfwingar (—) Anno 1726.” Under åren som följde bytte Forsdal hyresgäster åtskilliga gånger. Där bodde hantverkare och annat husfolk som hörde till hemmanet Orsta 4. År 1844 flyttade den unge skräddaren Nils Hedin till Forsdal. Vem var då denne Hedin? Låt oss backa tillbaka till sommaren 1840…”

Hedin skulle bli en av profeten Erik Janssons tolv apostlar i Bishop Hill. Den nu tryckta boken Profetens kurir – från Ljusne älv till Bishop Hill: Nils Jonsson Hedin är en biografi över Hedins liv från Hede och Söderala – till Bishop Hill och Kansas. Tryckt i liten exklusiv upplaga på 50 ex. i format 20×27 (storpocket, nästan A4). 120 sidor. ISBN 978-91-639-4057-6

lingonstrand at gmail dot com

Om DiJanneh

Fd statstjänsteman som numera utforskar släktens historia vid nedre Ljusnan...
Detta inlägg publicerades i Hälsingeforsk, Historia, Kultur, Litteratur, Norrland, Religion, Resor, Söderala, Söderhamn, Söderhamn och märktes , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.