Transportstyrelsen – och privatisering som religion

2018 Circus i väntan på BKOStatsminister Stefan Löfvén var idag kallad till Konstitutionsutskottet (KU) som siste man i raden av statssekreterare och ministrar, angående Transportstyrelsens s.k. outsourcing (utkontraktering) av känsliga register till upphandlare utomlands. Det är alldeleles utmärkt detta att KU-förhören direktsänds av SvT, och jag har sett en hel del av förhören (dock ej dagens utfrågning av statsministern). Intrycket har varit positivt. Seriösa och vettiga frågor från utskottets ledamöter, och ingen dålig stämning eller respektlöst uppträdande från något håll.

Någon minns kanske att en ansvarig minister i NUON-skandalen under Reinfeldts regering vägrade komma till KU, vilket märkligt nog accepterades även om det hårt kritiserades i media, och fick många att reagera med förundran. Det här är märkligt nog inte tydligt reglerat i vår Regeringsform. Men många menar att så bör ske: ”Varken statsråd eller enskilda tjänstemän är uttryckligen förpliktade att inställa sig till utfrågningar som utskottet håller. Det finns inte heller någon reglering av f.d. statsråds medverkan. Samtidigt får utskottet i regel svar på sina frågor, både skriftligen och vid utfrågningar. Detta gäller såväl statsråd som andra personer. Den tydliga praxis som finns på området har spelat en stor roll för utskottets möjligheter att inhämta upplysningar i samband med granskningen. Såsom rättsområde betraktat har konstitutionsutskottets befogenheter beskrivits som ‘präglat av en formell vaghet balanserad av relativt fasta sedvänjor’”

Den nu aktuella historien med registren har lärt oss mycket, men framför allt en sak. Privatiseringsivern tilläts sprida sig som en religion inom  n ä s t a n  alla partier. Sannolikt var det väl, och är, alltid toknitiska besparingsskäl som är boven i det här ruttna mönstret. Vi har sett många eländiga bevis på vart det kan leda om det vill sig riktigt illa, inom både vårdsektorn, skolan och nu IT-sektorn.

Det vore klädsamt om alla partier ödmjukt lärde sig läxan den här gången. Regeringen Löfvén har förhoppningsvis nu förstått? Sämre är det inom oppositionen. Fortfarande slåss den s.k. alliansen med näbbar och klor för att skattemedel skall fortsätta blöda ut till privatiseringen av skolor och vård. Det är obegripligt om de tänkte rationellt. Men den s.k. alliansen är inte rationell, deras främsta profeter, partiledarna och deras staber, fortsätter att upprepa sitt religiösa mantra. Jag sliter mitt hår: When will they ever learn? Sverige behöver en fortsatt stark offentlig sektor!

https://www.riksdagen.se/…/statsrads-medverkan-i…/html

Om DiJanneh

Fd statstjänsteman som numera utforskar släktens historia vid nedre Ljusnan...
Detta inlägg publicerades i Media, Politik, Press, Religion, SvT och märktes , , , . Bokmärk permalänken.