Att såga på sin egen gren – politiskt självskadebeteende?

Natt någonstans i EuropaKvartetten som sprängdes (KD-C-L-M) har uppenbarligen fått fnatten i sin desperata hunger efter taburetterna. Nu vill jag se många av deras riksdagsmän visa kurage och säga – nog nu med pinsam opportunism!

Hur blåser månne vindarna i morgon, och i övermorgon? Om det här var politiskt självskadebeteende, eller inte – det får vi alla se på valdagen…

2018-06-28 (SR)

”Sverigedemokraterna är utestängda från toppposterna som ordförande och vice ordförande i riksdagens utskott. Men nu byter allianspartierna hållning – och tycker att Sverigedemokraterna efter valet ska få tillträde till dessa tunga uppdrag, om opinionsläget står sig. – Partierna bör beredas möjlighet att få access till posterna i storleksordning, säger Tobias Billström som är Moderaternas gruppledare i riksdagen.

Sverigedemokraterna har representanter i alla riksdagens 15 utskott och i EU-nämnden. Utskotten är motorn i riksdagsarbetet, det är där alla beslut förbereds. Sammanträdena leds av en ordförande, som också har utslagsröst om en omröstning slutar oavgjort. Men ingen sverigedemokrat har uppdraget som ordförande eller vice ordförande, trots att partiet är riksdagens tredje största. Det här beror på att de övriga sju partierna har gjort upp om att fördela de tunga presidieplatserna sinsemellan. Men nu byter alltså alliansen strategi – och vill att även riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna ska kunna leda arbetet i utskotten. Moderaternas gruppledare Tobias Billström säger att fördelningen av presidieplatser förstås hänger på resultatet i riksdagsvalet. Men som opinionsläget ser ut nu, så kommer riksdagen att bestå av tre ungefär jämnstora partier: Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

– Och i så fall har vi åtta år bakom oss där de dessutom har varit representerade i Sveriges riksdag. Vi ser  därför inte någon anledning till att de inte skulle få möjligheten att också kunna delta i valet av ordförande och vice ordförande-poster, men i så fall kommer de att göra det i kraft av sin egen storlek, säger han.  Centerpartiets gruppledare Anders W Jonsson håller med. – Vi tycker att det är ganska rimligt att väljarnas röst också får genomslag på hur riksdagen sedan organiserar sitt arbete.  Även Andreas Carlson, gruppledare för Kristdemokraterna, tycker att det är en viktig princip att fördela presidieposter utifrån proportionalitet. – Det är vi överens om i alliansen, och vi kommer att ta upp det i samtal med Socialdemokraterna i fördelningen av poster.” (SR)

Om DiJanneh

Fd statstjänsteman som numera utforskar släktens historia vid nedre Ljusnan...
Detta inlägg publicerades i Politik, Press, Radio och märktes , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.